Liên hệ

Công ty Cổ phần Thiết kế  thi công xây dựng Bình Phát

Địa chỉ: 67/1 Đường 18, Khu phố 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 09.09.90.61.65
Email:  letantan1009@gmail.com